Hong Kong Express Airways ”BIG SALE” 27,Sep,2016

hksale160927en

Hong Kong Express Airways have ”BIG SALE” on September 27.
The sale all routes are discounted 20%.

・The Japanese route
Tokyo(Haneda)⇔Hong Kong
Tokyo(Narita)⇔Hong Kong
Osaka(Kansai)⇔Hong Kong
Nagoya(Chubu)⇔Hong Kong
Hiroshima⇔Hong Kong
Takamatsu⇔Hong Kong
Fukuoka⇔Hong Kong
Kagoshima⇔Hong Kong
Okinawa(Ishigaki)⇔Hong Kong

Sale: Sep 27, 2016 – Sep 29, 2016
Travel: Oct 11, 2016 – Jul 13, 2017

[via=Hong Kong Express Airways]